A W A R I A

Strona w przebudowie

Komunikat - numer EP

Warunkiem uczestnictwa w naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach interwencji pszczelarskich jest posiadanie numeru EP (Ewidencji Producentów) nadany przez – Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

BRAK numeru wyklucza przelarza z projektów

Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze BOZP

Informujemy że w dniu 2 kwietnia 2023 o godz. 10.00 w siedzibie Uczelni Państwowej im Jana Grodka przy ulicy Reymonta 6 budynek C (dawny OTL) odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Bieszczadzkiego Okręgowego Zrzeszenia Pszczelarzy w Sanoku.