Opis projektu

Drukuj
Utworzono: piątek, 25, lipiec 2014 Opublikowano Super User

Mamy przyjemność powiadomić wszystkich członków BOZP i naszych sympatyków, iż długotrwałe działania Zarządu doprowadziły w dniu 13.06.2014 r. do podpisania umowy pomiędzy Fundacją Karpacką – Polska a Bieszczadzkim Okręgowym Zrzeszeniem Pszczelarzy w Sanoku w sprawie Projektu „Alpy – Karpatom program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich”. Całkowita wartość Projektu wynosi 23 000 PLN z czego kwota dotacji (dofinansowania) 20 700 PLN tj. 6219,96 CHF i stanowi 90 % całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu. Nasz wniosek o przyznanie nam dofinansowania noszący nazwę „PROMOCJA MIODU BIESZCZADZKIEGO” uzyskał pozytywną ocenę komisji kwalifikacyjnej w ramach II naboru wniosków do Górskiego Funduszu Organizacji Pozarządowych.

 

Główne cele projektu to:

  • Promocja i reklama produktów pszczelich zwiększająca zainteresowanie lokalnym wyrobem, propagująca region jako czysty ekologicznie i przyjazny turystyce.
  • Podniesienie rentowności małych gospodarstw pasiecznych.
  • Zakup sprzętu pasiecznego mającego wpływ na jakość i ilość pozyskiwanego miodu.

Społeczność

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates free. BOZP w Sanoku 38-500 Sanok ul. Kościuszki 37