Aktualności

APIWAROL - skład, stosowanie

Drukuj
Utworzono: wtorek, 02, październik 2012 Opublikowano Super User

 

APIWAROL® (Amitraz)
Tabletki fumigacyjne do diagnozowania i zwalczania warrozy pszczół miodnych

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej
Amitraza -12,5 mg/tablet.

Wskazania lecznicze
Diagnozowanie i zwalczanie warrozy pszczół.

Przeciwwskazania
Nie odymiać pszczół przy temp. niższej niż +10°C. Działania niepożądane Przy niewłaściwym sposobie stosowania może wystąpić zamieranie czerwiu. Odymianie może powodować wzmożoną ruchliwość pszczół. O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce ( w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Wydział Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Dawkowanie i drogi podania
Jedna tabletka zawiera jedną dawkę leczniczą, która wystarcza do jednorazowego odymienia rodziny pszczelej.

Zalecenia dla prawidłowego podania
Apiwarol oddziałuje wyłącznie na roztocze Varroa destructor znajdujące się na powłokach zewnętrznych pszczół. Nie niszczy pasożyta i jego form rozwojowych znajdujących się na zasklepionym czerwiu. Najlepsze wyniki w zwalczaniu warrozy uzyskuje się przeprowadzając odymianie wiosną dwukrotnie i jesienią dwu- lub trzykrotnie w odstępach 4-6 dni, kiedy w ulu znajduje się najmniejsza ilość zasklepionego czerwiu. W sezonie pasiecznym walkę z pasożytem prowadzić przez wycinanie zasklepionego czerwiu trutowego. Odymianie wykonywać należy wieczorem po zakończonym locie pszczół. Jedna tabletka zawiera jedną dawkę leczniczą, która wystarcza do jednorazowego odymienia rodziny pszczelej. Tabletkę ująć w szczypce i zapalić, powstały ewentualnie płomień zdmuchnąć. Tlącą się tabletkę położyć na wąskim (3-4 cm) pasku gęstej siatki metalowej, lub specjalnie wygiętym podajniku z drutu, co ułatwia dostęp powietrza do tabletki. Tlącą tabletkę wraz z siatką wprowadzić przez wylot do ula umieszczając ją na dennicy pod ramkami. Zamknąć wylot na okres 20 minut. Następnie wylot otworzyć i sprawdzić czy tabletka uległa spaleniu. Jeśli tabletka nie spaliła się zabieg należy powtórzyć. Przy diagnozowaniu warrozy należy postępować jak wyżej, umieszczając wcześniej na dnie ula arkusz papieru posmarowany tłuszczem roślinnym. Po upływie godziny od czasu odymiania należy wyjąć arkusz papieru i sprawdzić na nim obecność pasożyta.

Okres karencji
Nie stosować w okresie produkcji miodu przeznaczonego do spożycia przez ludzi. Ze względu na możliwość przenikania amitrazu do miodu, jesienne leczenie należy przeprowadzać po usunięciu zapasów miodu z leczonej rodziny.

Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej +25°C. Przechowywać w pojemniku szczelnie zamkniętym w celu ochrony przed światłem i wilgocią. Nie używać po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności
Działanie amitrazu na organizm ludzki nie zostało dokładnie poznane. W celu uniknięcia wdychania dymu zabiegi należy wykonywać w masce ochronnej. W razie zaobserwowania po kontakcie z lekiem niepokojących objawów, takich jak wymioty, zaburzenia akcji serca czy zaburzenia ze strony układu nerwowego, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. Osoby o znanej nadwrażliwości na którykolwiek ze składników Apiwarolu powinny unikać kontaktu z produktem. Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu w czasie wykonywania zabiegu. Po zabiegu umyć ręce. Podanie (spalenie w ulu) większej liczby tabletek niż zalecana może spowodować nadmierne pobudzenie pszczół. Opakowanie Pojemnik z LDPE z wieczkiem, zawierający 25 tabletek, pakowany pojedynczo w pudełko tekturowe.

Okres ważności
1 rok

Inne informacje
W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym.

Wyłącznie dla zwierząt

Wydaje się z przepisu lekarza weterynarii

 

źródło: http://biowet.pl/produkt,apiwarol-amitraz,36

Społeczność

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates free. BOZP w Sanoku 38-500 Sanok ul. Kościuszki 37