APIWAROL - skład, stosowanie

 

APIWAROL® (Amitraz)
Tabletki fumigacyjne do diagnozowania i zwalczania warrozy pszczół miodnych

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej
Amitraza -12,5 mg/tablet.

Wskazania lecznicze
Diagnozowanie i zwalczanie warrozy pszczół.

Przeciwwskazania
Nie odymiać pszczół przy temp. niższej niż +10°C. Działania niepożądane Przy niewłaściwym sposobie stosowania może wystąpić zamieranie czerwiu. Odymianie może powodować wzmożoną ruchliwość pszczół. O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce ( w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Wydział Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Dawkowanie i drogi podania
Jedna tabletka zawiera jedną dawkę leczniczą, która wystarcza do jednorazowego odymienia rodziny pszczelej.

Zalecenia dla prawidłowego podania
Apiwarol oddziałuje wyłącznie na roztocze Varroa destructor znajdujące się na powłokach zewnętrznych pszczół. Nie niszczy pasożyta i jego form rozwojowych znajdujących się na zasklepionym czerwiu. Najlepsze wyniki w zwalczaniu warrozy uzyskuje się przeprowadzając odymianie wiosną dwukrotnie i jesienią dwu- lub trzykrotnie w odstępach 4-6 dni, kiedy w ulu znajduje się najmniejsza ilość zasklepionego czerwiu. W sezonie pasiecznym walkę z pasożytem prowadzić przez wycinanie zasklepionego czerwiu trutowego. Odymianie wykonywać należy wieczorem po zakończonym locie pszczół. Jedna tabletka zawiera jedną dawkę leczniczą, która wystarcza do jednorazowego odymienia rodziny pszczelej. Tabletkę ująć w szczypce i zapalić, powstały ewentualnie płomień zdmuchnąć. Tlącą się tabletkę położyć na wąskim (3-4 cm) pasku gęstej siatki metalowej, lub specjalnie wygiętym podajniku z drutu, co ułatwia dostęp powietrza do tabletki. Tlącą tabletkę wraz z siatką wprowadzić przez wylot do ula umieszczając ją na dennicy pod ramkami. Zamknąć wylot na okres 20 minut. Następnie wylot otworzyć i sprawdzić czy tabletka uległa spaleniu. Jeśli tabletka nie spaliła się zabieg należy powtórzyć. Przy diagnozowaniu warrozy należy postępować jak wyżej, umieszczając wcześniej na dnie ula arkusz papieru posmarowany tłuszczem roślinnym. Po upływie godziny od czasu odymiania należy wyjąć arkusz papieru i sprawdzić na nim obecność pasożyta.

Okres karencji
Nie stosować w okresie produkcji miodu przeznaczonego do spożycia przez ludzi. Ze względu na możliwość przenikania amitrazu do miodu, jesienne leczenie należy przeprowadzać po usunięciu zapasów miodu z leczonej rodziny.

Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej +25°C. Przechowywać w pojemniku szczelnie zamkniętym w celu ochrony przed światłem i wilgocią. Nie używać po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności
Działanie amitrazu na organizm ludzki nie zostało dokładnie poznane. W celu uniknięcia wdychania dymu zabiegi należy wykonywać w masce ochronnej. W razie zaobserwowania po kontakcie z lekiem niepokojących objawów, takich jak wymioty, zaburzenia akcji serca czy zaburzenia ze strony układu nerwowego, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. Osoby o znanej nadwrażliwości na którykolwiek ze składników Apiwarolu powinny unikać kontaktu z produktem. Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu w czasie wykonywania zabiegu. Po zabiegu umyć ręce. Podanie (spalenie w ulu) większej liczby tabletek niż zalecana może spowodować nadmierne pobudzenie pszczół. Opakowanie Pojemnik z LDPE z wieczkiem, zawierający 25 tabletek, pakowany pojedynczo w pudełko tekturowe.

Okres ważności
1 rok

Inne informacje
W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym.

Wyłącznie dla zwierząt

Wydaje się z przepisu lekarza weterynarii

 

źródło: http://biowet.pl/produkt,apiwarol-amitraz,36

Stosowanie kwasu szczawiowego metodą nakrapiania

Ten prosty, niedrogi i skuteczny sposób stosowania kwasu szczawiowego zyskuje w Szwecji coraz większą popularność. Aby metoda była skuteczna i bezpieczna dla pszczół, muszą być zachowane pewne warunki.

Roztwór leczniczy. Stosowany jest letni roztwór syropu cukrowego (1:1) zawierający 3,2% kwasu szczawiowego. Do jego przygotowania używany jest kwas szczawiowy 2ˇhydrat (zawiera 71,4 % kwasu szczawiowego). Roztwór sporządza się w proporcjach: 7,5 g kwasu szczawiowego 2ˇ hydrat : 100 g cukru: 100 g wody. Z tych ilości otrzymamy około 150 ml roztworu. Jest niezmiernie istotne, aby zachować podaną proporcję.

Sposób podania roztworu i dawka. Strzykawką lub aplikatorem nakrapia się, a właściwie polewa pszczoły w uliczkach cienkim strumieniem roztworu w dawkach:
- mała rodzina 20 - 25 ml 
- normalna rodzina 25 - 30 ml
- silna rodzina 30 - 35 ml.

Na jedną uliczkę przeznacza się około 5 ml roztworu leczniczego. Bardzo delikatne odymianie, zniechęcające pszczoły do opuszczania uliczek, czasem bardzo ułatwia pracę. Do wyjmowania beleczek międzyramkowych wskazana jest pomoc dodatkowej osoby.

Termin stosowania. Leczenie prowadzi się w rodzinach bez czerwiu, jesienią (druga połowa października).

Warunki atmosferyczne. Temperatura zewnętrzna podczas leczenia nie powinna być niższa niż 0°C.

UWAGA: Wykonujemy tylko jeden zabieg. Powtórne użycie kwasu przed upływem trzech miesięcy może być dla pszczół niebezpieczne.

Kwas szczawiowy 2ˇhydrat ma postać kryształów. W tej formie jest najbardziej niebezpieczny i może spowodować poparzenia skóry, błon śluzowych, obrzęk układu oddechowego. Czynności wykonywane z kwasem w tej postaci, np. odważanie, powinny być wykonywane nie tylko w okularach i rękawiczkach, ale i w specjalnej masce. Z tego powodu w krajach, gdzie jest polecany pszczelarzom do zwalczania warrozy, wprowadza się na rynek opakowania zawierające małą, odpowiednio odważoną ilość kwasu, np. 15 lub 30 g. Czasem opakowania są tak przygotowane, że wystarczy do nich tylko dodać odpowiednią ilość cukru i wody, i po wymieszaniu można roztwór nabierać do strzykawki. Doskonałym aplikatorem roztworu do polewania pszczół jest dozownik do Perizinu, wprowadzony na rynek przez firmę Bayer. Jest on dostępny w sklepach pszczelarskich. Czynimy starania, aby w sprzedaży pojawiły się też opakowania z odpowiednio odważoną ilością kwasu, który należy tylko wsypać do przygotowanego roztworu cukru.

Kwas mrówkowy i szczawiowy są substancjami żrącymi. Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z informacją zamieszczoną na opakowaniu odczynników. Przy pracy trzeba koniecznie używać okularów ochronnych lub osłony twarzy, gumowych rękawiczek i odzieży ochronnej z długimi rękawami. Z kwasem mrówkowym trzeba pracować zawsze na zewnątrz, stojąc od strony wiatru w stosunku do obszaru działania. W razie wyczucia kwaśnego zapachu należy opuścić miejsce, aż do czasu ulotnienia się oparów. W przypadku dłuższego kontaktu ze stężonymi kwasami konieczne jest nałożenie maski z odpowiednim filtrem pochłaniającym pary kwasów organicznych lub pyły ( przy odważaniu kryształów kwasu szczawiowego). Szersze informacje o szkodliwym działaniu tych substancji i środkach ostrożności można znaleźć w artykułach dr. Lipińskiego, zamieszczonych w ubiegłym roku w "Pszczelarstwie".

Przedstawiona zintegrowana metoda zwalczania warrozy z pewnością wymaga od pszczelarzy większej wiedzy i większych nakładów pracy, niż użycie środka chemicznego, Jednak nie powinna sprawiać większych trudności tym pszczelarzom, którzy mają nieduże pasieki. Stosowanie kwasu mrówkowego do zwalczania warrozy jest w Europie legalne. Natomiast kwas szczawiowy, choć szeroko już praktykowany i przez odpowiednie władze często zalecany, a nawet propagowany, od strony prawnej nie jest jeszcze zalegalizowane. Dzięki wysiłkom członków europejskiej grupy do spraw zintegrowanej walki z warrozą udało się zebrać większość niezbędnych funduszy (93 tys. euro) i pełna dokumentacja wymagana przy ubieganiu o dopuszczanie do obrotu i kontroli produktów leczniczych dla ludzi i zwierząt została we wrześniu ubiegłego roku złożona w Europejskiej Agencji ds. Kontroli Leków (EMEA - European Agency for the Evaluation of Medicinal Products).

Społeczność

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates free. BOZP w Sanoku 38-500 Sanok ul. Kościuszki 37